„Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej” – umowy podpisane!

02/04/2019
„Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej” – umowy podpisane!

W dniu 12.03.2019 r. Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. zawarła 5 umów z grantobiorcami na realizację projektów pt. „Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej”, których celem jest wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zwiększenie liczby kompleksowych ofert spędzania czasu wolnego dostosowanych do potrzeb członków rodzin.

W ramach zawartych umów zrealizowane zostaną propagujące ochronę środowiska ZAJĘCIA Z ROBOTYKI, dzięki którym uczestnicy projektu nauczą się ograniczać wpływ człowieka na ekosystem. Aż 4 podpisane umowy obejmują organizację WARSZTATÓW MIĘDZYPOKOLENIOWYCH, umożliwiających nabycie nowych technik i umiejętności kulinarnych w zakresie współczesnej i tradycyjnej kuchni staropolskiej. Ponadto w ramach umów zorganizowane zostaną: PIKNIK INTEGRUJĄCY oraz POKAZ KULINARNY, pozwalające na zaprezentowanie mieszkańcom terenu LGD TUR wcześniej nabytych umiejętności kulinarnych. Wspólne gotowanie pozwoli mieszkańcom na lepsze zapoznanie się, odnowienie dawnych, być może już zapomnianych, więzi rodzinnych, sąsiedzkich i przyjacielskich.

Serdecznie zapraszamy do udziału w ww. przedsięwzięciach mieszkańców obszaru działania LGD!

  • DSC_0010
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".