Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Ruch zdrową drogą rozwoju

11/12/2017
Ruch zdrową drogą rozwoju

Operacja nosząca taką nazwę jest realizowana przez Stowarzyszenie „Szadowiacy” w ramach projektu grantowego „Oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych”.  

Na krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Turku dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia aerobiku wodnego pod kierunkiem instruktora – Pani Anety Sochackiej. Specyfika wodnej gimnastyki, profesjonalizm prowadzącej i  świetna atmosfera sprawiają, że ćwiczenia są doskonałym relaksem. Uczestnicy projektu są zadowoleni z tej formy aktywności fizycznej i dostrzegają jej walory zdrowotne. Zapewne niektórzy z nich będą kontynuować wyjazdy na basen także po zakończeniu projektu. 

Stowarzyszenie „Szadowiacy” podejmuje również inne zaplanowane działania. W niedzielę  17 grudnia br. odbędzie się spotkanie seniorów, ich opiekunów oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców z obszaru LGD T.U.R. z lekarzem medycyny rodzinnej. Podczas prelekcji zostanie omówiony m.in.  wpływ ruchu na zdrowie i samopoczucie oraz zostanie przybliżona idea pudełek życia. Zapraszamy do udziału w spotkaniu.  

  • szadowiacy-realizacjaPG2www01
  • szadowiacy-realizacjaPG2www02
  • szadowiacy-realizacjaPG2www03
  • szadowiacy-realizacjaPG2www04