Spotkanie w gminie Władysławów – 29.11.2017

29/11/2017
Spotkanie w gminie Władysławów – 29.11.2017

29 listopada 2017 spotkaliśmy się z mieszkańcami i instytucjami gminy Gminy Władysławów. Spotkanie odbyło się w budynku Urzędu Gminy.  Na sali obecni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, Urzędu Gminy i osoby zainteresowane dofinansowaniami dla przedsiębiorców.

Przedstawiliśmy działania prowadzone przez LGD, budżet na wdrażanie LSR, dotychczasowe i obecnie realizowane nabory, dostępne środki i harmonogram naborów. Pośród zebranych obecne były osoby, które korzystają już z naszych dofinansowań lub oczekują na podpisanie umów.  Przedstawiliśmy też projekty grantowe: warunki uzyskania wsparcia,  informacje na temat podmiotów, które mogą ubiegać się o pomoc, a także szczegóły naborów, które będą realizowane w I kwartale 2018 roku.

Dla wszystkich rodzajów projektów przedstawione zostały informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia w formie szkoleń, spotkań konsultacyjnych i doradztwa. Przedstawione zostały również uwagi i sugestie dla potencjalnych beneficjentów będące owocem doświadczenia zebranego podczas przeprowadzonych naborów i prowadzonego przez biuro doradztwa.

Mamy nadzieję, że duże zainteresowanie znajdzie swój wyraz w świetnych projektach, których realizacja przyniesie firmom i organizacjom wiele satysfakcji.

Życzymy powodzenia!

  • SpotkaniaWładysławowList2017www (1)
  • SpotkaniaWładysławowList2017www
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".