Spotkania na terenie gmin

20/11/2017
Spotkania na terenie gmin

Już po raz drugi w tym roku organizujemy spotkania dla mieszkańców naszego obszaru na terenie gmin członkowskich LGD! W czasie spotkań informujemy o możliwościach uzyskania dofinansowania i naszej działalności.

Serdecznie zapraszamy!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".