Spotkanie 18.11.2022r. z przedstawicielami trzech sektorów: gospodarczego, społecznego, publicznego ws. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

18/11/2022
Spotkanie 18.11.2022r. z przedstawicielami trzech sektorów: gospodarczego, społecznego, publicznego ws. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w sprawie opracowania, które odbędzie się w dniu 18 listopada 2022r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Turku przy ul. Jedwabniczej 4 w godzinach od 12.00 do 15.00.

Zapraszamy minimum 3 aktywnych mieszkańców z gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania T.U.R.- tj. z Gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Kościelec, Malanów, Przykona, Turek, Władysławów oraz miasta Turku, którzy są przedstawicielami sektorów:

– gospodarczego (przedsiębiorcy mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, rolnicy),

społecznego (liderzy, działacze lokalni, aktywni społecznicy: prezesi organizacji pozarządowych- stowarzyszeń, fundacji, OSP, przewodniczące KGW, sołtysi itp.) ,

publicznego (pracownicy administracji publicznej).

 

Zależy nam na tym, aby to były osoby aktywne, przedsiębiorcze, kreatywne, wpływowe, sprawcze, otwarte, z chęcią do działania, widzące potrzeby i problemy swoich społeczności lokalnych, proponujące i wdrażające innowacyjne rozwiązania.

Osoby te będą pracowały w metodą Word Cafe czyli metodą kawiarnianej atmosfery. Wieloaspektowo przeanalizują określony temat, pracując równolegle w małych grupach, dzięki temu wypracują wspólnie rozwiązania poszczególnych problemów.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osób do Urzędu Gminy/ Urzędu Miasta/ Urzędu Miasta i Gminy, ponieważ to one oddelegują na spotkanie wybranych przez siebie przedstawicieli.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".