SPOTKANIE DOTYCZĄCE POMOCY SPOŁECZNEJ

29/03/2023
SPOTKANIE DOTYCZĄCE POMOCY SPOŁECZNEJ

W dn. 29.03.2023 r. Turkowska Unia Rozwoju zorganizowała spotkanie, na którym zostały omówione problemy społeczne obszaru LGD.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele:

– GOPS-ów z gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Kościelec, Malanów, Przykona, Turek, Władysławów,

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Turku,

– Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

W spotkaniu uczestniczył również prezes Stowarzyszenia „Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych” Pan Przemysław Piechocki, który podzielił się doświadczeniami z działań na rzecz pomocy społecznej z subregionu konińskiego, które mogą być inspiracją do przedsięwzięć podejmowanych  na naszym obszarze LGD.

Pozyskane dane posłużą nam do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027.

Dziękujemy za owocne spotkanie.

Liczymy na dalszą współpracę w celu rozwiązywania problemów społecznych naszego obszaru LGD.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".