Spotkanie w gminie Brudzew – 27.11.2017

27/11/2017
Spotkanie w gminie Brudzew – 27.11.2017

Na terenie Gminy Brudzew spotkanie zorganizowane zostało w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w i Kolnicy. W spotkaniu uczestniczyło zaledwie kilka osób. Przedstawione zostały warunki uzyskania dofinansowania dla osób pragnących rozwijać działalność gospodarczą a także omówione zostały projekty grantowe, ich zakres i zadania jakie mogą być realizowane w ramach tego rodzaju projektów.  Przedstawione zostały zmiany w przepisach dotyczących finansowania i sugestie dla potencjalnych beneficjentów będące owocem doświadczenia zebranego podczas przeprowadzonych naborów i prowadzonego przez biuro doradztwa.

  • spotkaniawgminachlist2017brudzewww01
  • spotkaniawgminachlist2017brudzewww03
  • spotkaniawgminachlist2017brudzewww04
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".