Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Spotkanie w gminie Dobra – 28.11.2017

29/11/2017
Spotkanie w gminie Dobra – 28.11.2017

Na terenie Gminy Dobra z mieszkańcami i instytucjami obszaru spotkaliśmy się 28 listopada w budynku Centrum Kultury. Na sali obecni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, Urzędu Gminy i osoby zainteresowane dofinansowaniami dla przedsiębiorców.

Przedstawiliśmy działania prowadzone przez LGD, budżet na wdrażanie LSR, dotychczasowe i obecnie realizowane nabory, dostępne środki i harmonogram naborów. Pośród zebranych obecne były osoby, które już korzystają z naszych dofinansowań.  Dalsza część spotkania dotyczyła projektów grantowych: warunków uzyskania wsparcia,  informacji na temat podmiotów, które mogą ubiegać się o pomoc, a także szczegółów dotyczących naborów, które będą realizowane w I kwartale 2018 roku. Dla wszystkich rodzajów projektów przedstawione zostały informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia w formie szkoleń, spotkań konsultacyjnych i doradztwa. Przedstawione zostały również uwagi i sugestie dla potencjalnych beneficjentów będące owocem doświadczenia zebranego podczas przeprowadzonych naborów i prowadzonego przez biuro doradztwa.

Mamy nadzieję, że spotkania zaowocują kolejnymi wnioskami i działaniami.

Powodzenia!

  • DobraSpotkaniaList2017www (2)
  • DobraSpotkaniaList2017www
  • DobraSpotkaniaList2017www (3)