Spotkanie w gminie Goszczanów – 22.11.2017

27/11/2017
Spotkanie w gminie Goszczanów – 22.11.2017

Na terenie Gminy Goszczanów spotkanie zorganizowane zostało w Gminnym Ośrodku Kultury w Goszczanowie. Grupa zebranych nie była liczna, na sali obecni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, Urzędu Gminy i osoba pragnąca otworzyć działalność gospodarczą.  Spotkanie odbyło się 22 listopada 2017 r.

Prowadząca spotkanie zapytała o oczekiwania zebranych wobec spotkania, następnie przedstawione zostały działania prowadzone przez LGD, budżet na wdrażanie LSR, dotychczasowe i obecnie realizowane nabory, dostępne środki i harmonogram naborów. Przedstawione zostały również warunki uzyskania dofinansowania dla osób pragnących rozwijać działalność gospodarczą.

Dalsza część spotkania dotyczyła projektów grantowych: warunków uzyskania wsparcia,  informacji na temat podmiotów, które mogą ubiegać się o pomoc, a także szczegółów dotyczących naborów, które będą realizowane w I kwartale 2018 roku.

Dla wszystkich rodzajów projektów przedstawione zostały informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia w formie szkoleń, spotkań konsultacyjnych i doradztwa. Przedstawione zostały również uwagi i sugestie dla potencjalnych beneficjentów będące owocem doświadczenia zebranego podczas przeprowadzonych naborów i prowadzonego przez biuro doradztwa.

  • spotkaniawgminachlist2017www05
  • spotkaniawgminachlist2017www03
  • spotkaniawgminachlist2017www04
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".