Spotkanie w gminie Kawęczyn – 21.11.2017

27/11/2017
Spotkanie w gminie Kawęczyn – 21.11.2017

Na terenie Gminy Kawęczyn na spotkanie zorganizowane w siedzibie Urzędu Gminy przyszła duża grupa osób. Spotkanie odbyło się 21 listopada 2017r. Obecni byli przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracownicy urzędu, padały także pytania dotyczące rozwoju działalności gospodarczej.

Przedstawione zostały działania prowadzone przez LGD, budżet LSR, dotychczasowe i obecnie realizowane nabory, dostępne środki i harmonogram naborów. Szczegółowo przedstawione zostały również warunki uzyskania dofinansowania dla organizacji pozarządowych. Pośród obecnych były osoby, które już realizują projekty finansowane ze środków LGD, osoby takie dzieliły się swoimi doświadczeniami.

Dla wszystkich rodzajów projektów przedstawione zostały szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia w formie szkoleń, spotkań konsultacyjnych i doradztwa. Przedstawione zostały również uwagi i sugestie dla potencjalnych beneficjentów będące owocem doświadczenia zebranego podczas przeprowadzonych naborów i prowadzonego przez biuro doradztwa. Uczestnicy spotkania wypełnili również ankiety dotyczące oceny zadowolenia ze spotkania.

  • spotkaniawgminachlist2017www09
  • spotkaniawgminachlist2017www10
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".