Spotkanie w gminie Kościelec 20.11.2017

27/11/2017
Spotkanie w gminie Kościelec 20.11.2017

Na terenie Gminy Kościelec spotkanie zorganizowane zostało w siedzibie Urzędu Gminy. Spotkanie odbyło się 20 listopada 2017. Prowadząca spotkanie Anna Kotarska-Boczek zapytała o oczekiwania zebranych wobec spotkania i zapytała o oczekiwania zebranych.  Obecne były osoby pragnące rozwinąć działalność gospodarczą, przedstawiciele urzędu gminy i osoby zainteresowane projektami grantowymi.
W dalszej części spotkania prowadząca przedstawiła działania prowadzone przez LGD, budżet LSR, dotychczasowe i obecnie realizowane nabory, dostępne środki i harmonogram naborów. Przedstawione zostały również warunki uzyskania dofinansowania dla osób pragnących rozwijać działalność gospodarczą. Szczegółowo omówione zostały także projekty grantowe, ich zakres i zadania jakie mogą być realizowane w ramach tego rodzaju projektów, a także kto może być beneficjentem takich dofinansowań.  Przedstawione zostały również uwagi i sugestie dla potencjalnych beneficjentów będące owocem doświadczenia zebranego podczas przeprowadzonych naborów i prowadzonego przez biuro doradztwa.

W czasie przedstawiania prezentacji zebrani zadawali pytania dotyczące poszczególnych rodzajów dofinansowań.

 • spotkaniawgminachlist2017www14
 • spotkaniawgminachlist2017www15
 • spotkaniawgminachlist2017www17
 • spotkaniawgminachlist2017www18
  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
  Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
  w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
  Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
  "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".