Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Spotkanie w gminie Malanów – 27.11.2017

27/11/2017
Spotkanie w gminie Malanów – 27.11.2017

Na terenie Gminy Malanów spotkanie zorganizowane zostało w świetlicy wiejskiej w Malanowie. Spotkanie odbyło się 27 listopada 2017r.  Grupa zebranych była niewielka, reprezentowane były organizacje pozarządowe, Urząd Gminy i centrum kultury. Zebrani pytali  głównie o projekty grantowe, ich zakres i zadania jakie mogą być realizowane w ramach  nadchodzących projektów grantowych zarówno w przypadku realizacji przez organizacje pozarządowe jak i przez JSFP.

Przedstawione zostały również uwagi i sugestie dla potencjalnych beneficjentów będące owocem doświadczenia zebranego podczas przeprowadzonych naborów i prowadzonego przez biuro doradztwa.

  • spotkaniawgminachlist2017malanowwww01
  • spotkaniawgminachlist2017malanowwww04
  • spotkaniawgminachlist2017malanowwww05