Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Spotkanie w gminie Przykona – 28.11.2017

28/11/2017
Spotkanie w gminie Przykona – 28.11.2017

Na terenie gminy Przykona z mieszkańcami gminy spotkaliśmy się 28 listopada  w budynku urzędu gminy w Przykonie.

Na spotkanie licznie przybyli przedsiębiorcy działający na obszarze gminy . Przedstawiliśmy nasze dotychczasowe działania i rodzaje oferowanych przez nas dofinansowań. Ze względu na zebraną grupę szczegółowo omówione zostały warunki dofinansowań dla przedsiębiorców pragnących rozwijać działalność gospodarczą.

Przedstawiliśmy również uwagi i sugestie dla beneficjentów będące owocem doświadczenia zebranego podczas przeprowadzonych naborów i prowadzonego przez biuro doradztwa. Zebrani zostali zachęceni do zapoznania się z dokumentacją naborów dostępną na naszej stronie internetowej, a także do umawiania się na konsultacje w biurze.

Mamy nadzieję, że spotkania zaowocują licznymi wnioskami o dofinansowanie.

  • spotkaniawgminachlist2017przykonaww01
  • spotkaniawgminachlist2017przykonaww03
  • spotkaniawgminachlist2017przykonaww04
  • spotkaniawgminachlist2017przykonaww05
  • spotkaniawgminachlist2017przykonaww06