Spotkanie w gminie Turek – 22.11.2017

27/11/2017
Spotkanie w gminie Turek – 22.11.2017

Na terenie Gminy Turek spotkanie zorganizowane zostało w siedzibie Urzędu Gminy na terenie miasta Turek. Spotkanie odbyło się 22 listopada 2017.  Obecni byli pracownicy UG, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i przedstawiciele JSFP.

W trakcie spotkania przedstawiliśmy działania prowadzone przez LGD, budżet LSR, dotychczasowe i obecnie realizowane nabory, dostępne środki i harmonogram naborów. Szczegółowo przedstawione zostały również warunki uzyskania dofinansowania dla osób pragnących rozwijać działalność gospodarczą. Omówione zostały projekty grantowe, ich zakres i zadania jakie mogą być realizowane w ramach tych dziąłań, a także kto może być ich  beneficjentem.  Przedstawione zostały również uwagi i sugestie dla potencjalnych beneficjentów będące owocem doświadczenia zebranego podczas przeprowadzonych naborów i prowadzonego przez biuro doradztwa.

W czasie przedstawiania prezentacji licznie zebrani mieszkańcy gminy Turek zadawali pytania dotyczące poszczególnych rodzajów dofinansowań. Uczestnicy spotkania wypełnili również ankiety dotyczące oceny zadowolenia ze spotkania.

 • spotkaniawgminachlist2017www22
 • spotkaniawgminachlist2017www23
 • spotkaniawgminachlist2017www24
 • spotkaniawgminachlist2017www25
  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
  Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
  w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
  Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
  "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".