Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Spotkanie z mieszkańcami – 13.11.2017

28/11/2017
Spotkanie z mieszkańcami – 13.11.2017

13 listopada 2017 roku w biurze LGD  spotkaliśmy się z mieszkańcami obszaru LGD.  Spotkanie było powiązane szczególnie z wydarzeniami poświęconymi promowaniu zasobów naszego obszaru – rękodzielników i ich dzieł a także prowadzonego przez nas w ramach Planu Komunikacji  Kiermaszu Bożonarodzeniowego.

Przedstawiliśmy zebranym kwestie związane z prowadzeniem kiermaszu bożonarodzeniowego. Impreza odbywać się będzie po raz siódmy, ponownie organizowana będzie wspólnie z Muzeum Miasta Turku, patronat medialny obejmą portale www.iturek.net.pl i www.turek.net.pl a także gazety Echo Turku.

Mamy zgromadzoną wokół nas dużą i ciągle rosnącą grupę rękodzielników, następuje potrzeba zmiany miejsca prowadzenia kiermaszu. W czasie spotkania rozpatrywane były propozycje przedstawiane przez zebranych, także liczne sposoby promowania kiermaszu i doskonalenia się w pracy rękodzielniczej. Zebrani zaproponowali zorganizowanie warsztatów, które mogłyby służyć rozwojowi rękodzielników i jeszcze lepszemu zaznajamianiu mieszkańców naszego obszaru z zasobami obszaru:

Przedstawiliśmy też zebranym propozycję wyjścia z kiermaszem na zewnątrz, wystawiania rękodzieła w drewnianych domkach wystawowych, omówiliśmy daty kiermaszu, zebraliśmy opinie na temat wydarzeń realizowanych do tej pory. Przedstawiliśmy również rękodzielnikom miejsca i portale internetowe na których można zebrać informacje dot. trendów w rękodzielnictwie i sposobach promocji i sprzedaży artykułów rękodzielniczych:

Zachęciliśmy zebrane osoby do zapisania się na nasz newsletter i poinformowaliśmy krótko o stanie naszej realizacji LSR i nadchodzących naborach.

 

  • spotkaniawgminachlist2017brudzewww02
  • spotkaniawgminachlist2017brudzewww03
  • spotkaniawgminachlist2017brudzewww05
  • spotkaniawgminachlist2017brudzewww09
  • spotkaniawgminachlist2017brudzewww12
  • spotkaniawgminachlist2017brudzewww14