Spotkanie z mieszkańcami – 14.11.2017

08/11/2017
Spotkanie z mieszkańcami – 14.11.2017

Jednym z największych zasobów naszego regionu są rękodzielnicy. W związku z informowaniem lokalnej społeczności o zasobach regionu a także promowaniem zawodów rękodzielniczych serdecznie zapraszamy mieszkańców naszego obszaru na spotkanie, które odbędzie się 14 listopada 2017 o godz. 14.30  w siedzibie naszej organizacji przy. ul. Kolska Szosa 3 w Turku.

Na spotkaniu omawiane będą kwestie związane z animowaniem działalności rękodzielniczej i promocji naszych rękodzielników w ramach prowadzonych przez nas działań takich jak bożonarodzeniowy kiermasz rękodzieła. Prosimy o telefoniczne zgłoszenie przybycia do godz 15.00 dnia 13 listopada 2017 roku.

Serdecznie zapraszamy!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".