Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Spotkanie z potencjalnymi grantobiorcami

11/09/2017
Spotkanie z potencjalnymi grantobiorcami

Dnia 11 września br. o godz. 10.00 w siedzibie biura Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. odbyło się spotkanie z potencjalnymi grantobiorcami w ramach naboru na projekt grantowy nr 4/2017/G „Kultywowanie tradycji regionu”. Do biura przybyli przedstawiciele Stowarzyszeń i innych instytucji działających na obszarze LGD, a także zainteresowani projektem mieszkańcy obszaru LGD T.U.R.

Spotkanie rozpoczęliśmy od omówienia zadań do realizacji  w ramach projektu, w którym główną tematyką jest dbanie o tradycję obszaru LGD poprzez projekty z zakresu rękodzieła, obrzędów, śpiewu czy kulinariów. Ważnym elementem projektu grantowego będzie wpisanie potraw na listę produktów tradycyjnych. Następnie omówione zostały kryteria wyboru operacji grantowych oraz wskaźniki do realizacji. W dalszej kolejności omówione zostały również obowiązki grantobiorców wynikające z umowy o powierzenie grantu. Przedstawiliśmy również, jakie projekty grantowe będziemy realizować w najbliższej przyszłości w okresie wdrażania LSR. Wszystkie informacje przedstawione były w formie prezentacji multimedialnej.

Kilkanaście spośród zebranych zadeklarowało chęć wnioskowania o powierzenie grantu  i wyraziło chęć współpracy w tym zakresie z naszym LGD. Wszyscy obecni na spotkaniu otrzymali materiały informacyjne w postaci: prezentacji multimedialnej w formie papierowej, kryteria wyboru operacji grantowych oraz referencyjne wartości wskaźników do realizacji.

  • spotkania-dla-PG-wrze2017-www01
  • spotkania-dla-PG-wrze2017-www02
  • spotkania-dla-PG-wrze2017-www03