Spotkanie w ramach Planu komunikacji

02/07/2018
Spotkanie w ramach Planu komunikacji

Dnia 29.06.2018r.  odbyło się spotkanie w związku z realizacją Planu komunikacji, stanowiącego załącznik do LSR. Uczestniczyły w nim osoby z grupy zagrożonej wykluczeniem z obszaru działania LGD-seniorzy. Celem spotkania było zdiagnozowanie potrzeb grupy w obszarze edukacji  oraz znalezienie możliwości ich zaspokojenia. Spotkanie było owocne, wspólnie podjęta została decyzja o złożeniu wniosku na działanie 8.2 WRPO na przedsięwzięcie: zwiększenie dostępu do wiedzy i uczenie się przez całe życie.

  • DSC_0004
  • DSC_0005
  • DSC_0003
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".