Przypomnienie o spotkaniu refleksyjnym

20/02/2019
Przypomnienie o spotkaniu refleksyjnym

Szanowni Państwo!

Nasze kilkuletnie doświadczenia we wdrażaniu Strategii Lokalnego Rozwoju pokazują, że często już na etapie ogłoszenia naboru, zgłaszacie Państwo do nas uwagi, co do strategii, procedur, dokumentów, kryteriów oceny, wskaźników itp. Niestety – wówczas nie mamy już realnego wpływu na możliwość dokonania zmian, zgodnie z Państwa sugestiami. Dlatego też organizując SPOTKANIE REFLEKSYJNE, wychodzimy Państwu naprzeciw, dając możliwość zgłaszania uwag dotyczących Waszych doświadczeń we współpracy z nami, w tym w pozyskiwaniu środków z programu LEADER oraz sugestii w zakresie kierunków dalszej działalności, także zasad przyznawania środków. SPOTKANIE REFLEKSYJNE to także okazja do przedstawienia Państwu informacji na temat uregulowań zawartych w naszych procedurach i dokumentach, które wynikają z przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania i wdrażanie strategii, których to nie możemy zmienić i które to musimy stosować.

 

DLATEGO TEŻ – JEŻELI CHCECIE PAŃSTWO MIEĆ REALNY WPŁYW NA REALIZOWANĄ PRZEZ NAS STRATEGIĘ – ZAPRASZAMY 26 LUTEGO BR. DO SALI KONFERENCYJNEJ TURECKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA GODZINĘ 11! INFORMACJE I ZAPISY – W BIURZE LGD (tel. 63 289 36 57, mail: [email protected])

  • Karta zgłoszenia

    Pobierz
  • Program warsztatów - spotkania refleksyjnego

    Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".