Spotkanie warsztatowe metodą World Cafe z przedstawicielami trzech sektorów: gospodarczego, społecznego, publicznego

19/11/2022
Spotkanie warsztatowe metodą World Cafe z przedstawicielami trzech sektorów: gospodarczego, społecznego, publicznego

W dniu 18 listopada 2022r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Turku odbyło się kolejne spotkanie w sprawie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, w którym uczestniczyli przedstawiciele trzech sektorów: gospodarczego, publicznego i społecznego z gmin członkowskich Turkowskiej Unii Rozwoju T.U.R.

Pracowali oni metodą warsztatową World Cafe . W przyjaznej, kawiarnianej atmosferze dyskutowali nad siedmioma obszarami problemowym, które zostały określone na podstawie diagnozy obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Kolejny etap prac nad Lokalną Strategią Rozwoju będzie uwzględniał wyniki tych prac, poprzez zweryfikowanie możliwości sfinansowania tych działań ze środków pochodzących z:

– Europejskiego Funduszu Społecznego,

– Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

– Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przed nam jeszcze organizacja spotkań z dwiema grupami interesariuszy: rolnikami i liderami społeczności lokalnych.

Po ich przeprowadzeniu na początku przyszłego roku będzie możliwe zaprezentowanie finalnego projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 i poddanie go konsultacjom społecznym.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i aktywną pracę podczas warsztatów.

Warsztaty prowadziły Magdalena Ciołek i Kinga Trzmielewska.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".