Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Spotkanie z koordynatorami

20/09/2017
Spotkanie z koordynatorami

19 września 2017 roku w naszym biurze spotkaliśmy się z naszymi koordynatorami gminnymi. Zapytaliśmy koordynatorów o ich uwagi na temat naszego LSR, o pytania jakie słyszą od osób, które pytają do nasze dofinansowania bezpośrednio w gminach, a także o działania związane z naszym LSR realizowane przez JST. Koordynatorzy zwrócili uwagę na zmiany: obecnie osoby zainteresowane dofinansowaniami kontaktują się bezpośrednio z naszym biurem, by dowiedzieć się o szczegółowe warunki dofinansowań. Wszystko wskazuje na to, ze ogólne informacje są już znane w lokalnej społeczności. Duże jest też zainteresowanie dofinansowaniami ze strony organizacji pozarządowych.

Koordynatorom przedstawiliśmy zmiany w regulaminach i kryteriach oceny, przedstawiliśmy obecny stan realizacji LSR wraz ze wskazaniem zarówno wskaźników jak i wartości finansowych alokacji, składanych wniosków, sum zakontraktowanych itp. Przedstawione zmiany w kryteriach dotyczą zmiany punktacji w obszarach domen strategicznych, nowych usług a także premiowania operacji (dla rozwijających działalność), w których wnioskodawca wnioskuje o niższą kwotę to jest 70 000zł na utworzone miejsce pracy (a nie możliwej maksymalnej kwoty 100 000zł). Zmienił się także tryb oceny, a także dokumentacja została dostosowana do nowych wymogów ministerialnych. Wszystkie zmiany zostały przedstawione zebranym koordynatorom.

Omówiliśmy również planowane na listopad spotkania komunikacyjne na terenie gmin członkowskich. Omawialiśmy różne możliwe sposoby zachęcania mieszkańców obszaru do uczestniczenia w organizowanych dla nich spotkaniach.

Przekazaliśmy także informacje dotyczące nadchodzących naborów zarówno jeszcze tych zaplanowanych do realizacji w 2107 roku jak i tych, które planowane są na rok 2018.

Przekazaliśmy również koordynatorom nasze materiały promocyjne.

  • spotkanie-z-koorynatorami-wrze2017-www01
  • spotkanie-z-koorynatorami-wrze2017-www02
  • spotkanie-z-koorynatorami-wrze2017-www04
  • spotkanie-z-koorynatorami-wrze2017-www05