SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI

20/01/2023
SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI

W piątek 20.01.2023r. w Tureckiej Izbie Gospodarczej Pani Magdalena Ciołek spotkała się z przedsiębiorcami i przedstawicielami samorządu gospodarczego. Celem spotkania było zaprezentowanie możliwości finansowania projektów w nowej perspektywie finansowej w związku opracowywaną Lokalną Strategią Rozwoju oraz diagnozą aktualnych potrzeb przedsiębiorców z obszaru działania LGD TUR. W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie problematyki związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jego efektem było pozyskanie wiedzy, jakie kierunki rozwoju gospodarczego w naszym regionie, winny zostać uznane za priorytetowe oraz jakim największym potrzebom i wyzwaniom winna odpowiadać nowa strategia. Dzięki niemu znacznie łatwiej będzie określić kierunki i priorytety rozwoju gospodarczego naszego obszaru. Podczas spotkania prowadząca poinformowała bowiem zebranych, iż w okresie programowania 2023-2027 strategie mają być ukierunkowane na dofinansowanie konkretnej branży. Dyskutowano, iż niezmiernie trudnym jest wskazanie jednej branży, natomiast niewątpliwie zasadnym będzie zwrócenie uwagi na kwestie klimatyczne w LSR.  Dodatkowym elementem wsparcia, jaki wskazano podczas spotkania, powinna być edukacja młodzieży – jako potencjalnych pracowników lokalnych przedsiębiorstw. Inwestycja w szeroko rozumiany kapitał ludzki, czyli wzrost kompetencji, dokształcanie oraz przekwalifikowanie pracowników to kolejny obszar, jaki zdaniem przedstawicieli samorządu gospodarczego. Winien zostać uwzględniony w strategii.

Podczas spotkania padły także deklaracje podjęcia współpracy ze strony Tureckiej Izby Gospodarczej z Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich w zakresie realizacji projektu, który umożliwi poszerzenie zdobywanych przez młodzież kompetencji w kontekście konkretnego zapotrzebowania na zawody i umiejętności przedsiębiorców z regionu.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".