Spotkanie z przedstawicielami gmin nt. LSR na lata 2023-2027

10/08/2022
Spotkanie z przedstawicielami gmin nt. LSR na lata 2023-2027

Kolejnym krokiem do stworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju było spotkanie z przedstawicielami gmin – głównie pracownikami Urzędów Gmin. Odbyło się ono 09.08.2022 r. w Krwonach. Podczas spotkania zostały przedstawione  możliwe do finansowania zakresy projektów z EROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW), EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (EFS), EUROPEJSKIEGO FUNDUSZRU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR). Zakresy te były tematem dyskusji. Przedstawiciele urzędów gmin podzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi projektów finansowanych z innych źródeł, co było cennym głosem dla określania celów i priorytetów nowej LSR. Został także poruszony temat potrzeb mieszkańców poszczególnych gmin, ich aktywności i udziału w różnego typu projektach. Ponadto przedstawiony został pomysł przeprowadzenia wśród mieszkańców ankiety potrzeb, która posłuży do zebrania odpowiedzi od przedstawicieli różnych sektorów. Dzięki temu nowa LSR będzie odpowiadać na realne potrzeby regionu. Ankieta będzie dostępna na stronach i w mediach społecznościowych LGD TUR oraz gmin członkowskich.  Już teraz zachęcamy wszystkich mieszkańców naszych gmin członkowskich do jej wypełnienia.

             

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".