SPOTKANIE Z UCZESTNIKAMI KONKURSU „GWIAZDA ROKU” 2022

12/01/2023
SPOTKANIE Z UCZESTNIKAMI KONKURSU „GWIAZDA ROKU” 2022

W środę 11.01.2023 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” odbyło się spotkanie z uczestnikami konkursu „Gwiazda Roku” 2022.

Podczas spotkania społecznicy poruszali tematy:

  • Aktywność społeczna uczestników konkursu „Gwiazda Roku”2022 – inspiracja, motywacja, wymiana doświadczeń
  • Szanse i możliwości dla społeczników w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.”
  • Potrzeby i problemy społeczników

W integracji wykorzystano karty Dixit, które w kreatywnej formie określiły, w jaki sposób postrzegają społeczników inni.

Była to okazja do zapoznania się społeczników, opowiedzenia o swojej działalności, a także wymiana doświadczeń i wzajemna inspiracja.

Catering na spotkanie przygotowała Spółdzielnia Socjalna „Powrócisz Tu”.

Dziękujemy za Waszą obecność i życzymy wszelkiej pomyślności w podejmowaniu różnych działań na rzecz Waszych społeczności lokalnych!

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".