Sprawozdanie z działalności za rok 2018 oraz program działania na rok 2019

01/04/2019
Sprawozdanie z działalności za rok 2018 oraz program działania na rok 2019

Szanowni Państwo!

Poniżej prezentujemy Państwu sprawozdanie z działalności Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. za rok 2018 oraz Program działania na rok 2019 przedstawione i zatwierdzone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.03.2019 r.

 

  • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

    Pobierz
  • Program działania na rok 2019

    Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".