Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Stowarzyszenie ze Skarżyna zaprasza na warsztaty kulinarne

25/10/2017
Stowarzyszenie ze Skarżyna zaprasza na warsztaty kulinarne

Zapraszamy na apetyczne warsztaty kulinarne realizowane w ramach projektu grantowego „Oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych” – tym razem realizatorem jest stowarzyszenie ze Skarżyna