Święto Plonów w Gminie Dobra

27/08/2018
Święto Plonów w Gminie Dobra

25 sierpnia odbyły się dożynki gminno- parafialne w Długiej Wsi. Święto plonów rozpoczęło się od mszy polowej na wyspie w parku. Po niej nastąpił ceremoniał dożynkowy. Nie zabrakło także muzycznego akcentu. Wystąpiły lokalne zespoły Serenada i Alebabki oraz Orkiestra Dęta Dobra- Żeronice. Organizatorzy zadbali także o pyszną oprawę kulinarną wydarzenia.

  • IMGP4535
  • IMGP4555
  • IMGP4509
  • IMGP4511
  • IMGP4560
  • IMGP4571
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".