Szkolenie członków Rady i pracowników biura LGD

01/02/2018
Szkolenie członków Rady i pracowników biura LGD

Rok 2018 rozpoczął się bardzo pracowicie. Z uwagi na dużą ilość naborów przewidzianych w I połowie 2018 r. w dniu 25.01.2018 r. odbyło się szkolenie dla członków Rady LGD i pracowników biura, na którym zostały omówiony Procedury oraz szczegółowo kryteria wyboru operacji wraz ze zmianami. Pani Magdalena Ciołek – Dyrektor biura zwróciła szczególną uwagę na rzetelność dokonywanej oceny oraz analizowanie wniosków. Przedstawiła najczęściej występujące problemy beneficjentów, a także konsekwencje z nimi związane. Szkolenie było owocne zarówno dla członków Rady jak i pracowników biura LGD.

  • DSC_0017
  • DSC_0019
  • DSC_0021
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".