Szkolenie dla członków Rady LGD T.U.R.

07/11/2019
Szkolenie dla członków Rady LGD T.U.R.

Niniejszym informujemy, iż w dniu 14 listopada br. o godzinie 13.30 w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. odbędzie się szkolenie z zakresu „Procedury i kryteria wyboru operacji, wraz ze zmianami”. Do uczestniczenia zapraszamy wszystkich członków Rady. Szkolenie połączone będzie z testem sprawdzającym wiedzę. Szczegółowy plan spotkania w załączniku. Do zobaczenia!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".