Szkolenie dla grantobiorców

12/09/2017
Szkolenie dla grantobiorców

Dnia 11 września br. o godz. 12.00 w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. odbyło się szkolenie z zakresu wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru 4/2017/G „Kultywowanie tradycji regionu”. Na szkoleniu szczegółowo rozmawialiśmy o wskaźnikach do osiągnięcia, referencyjnych wartościach wskaźników oraz przypisanych kwotach, a także o pomysłach, które nasi grantobiorcy chcieliby zrealizować. Następnie  omówiliśmy zasady wypełniania wniosku o powierzenie grantu przedstawiając zebranym wskazówki dotyczące każdego z kryterium oraz najczęściej popełniane błędy występujące podczas dotychczasowych naborów.

W spotkaniu uczestniczyło 13 osób, w tym: przedstawiciele kilku stowarzyszeń, mieszkańcy obszaru LGD, a także przedstawiciele JST. Pojawiło się wiele pytań odnośnie możliwych do zrealizowania pomysłów.

Na szkoleniu rozmawialiśmy także o zobowiązaniach grantobiorców i dokumentach niezbędnych do wyboru operacji do finansowania.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".