Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Szkolenie – Ewaluacja i monitoring

09/02/2018
Szkolenie – Ewaluacja i monitoring

W dniu 31.01.2018 r. pracownicy biura LGD uczestniczyli w szkoleniu pn. Ewaluacja i monitoring, które przeprowadził dla nas ekspert w zakresie projektów badawczych i ewaluacji Pan Wojciech Jagodziński. Na szkoleniu analizowane były dokumenty związane z procedurą ewaluacji i monitoringu. Szkolenie organizowane było w ramach Planu szkoleń.

  • DSC_0035
  • DSC_0038