Szkolenie z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej – 6/2018/G

15/01/2018
Szkolenie z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej – 6/2018/G

 

Dnia 15 stycznia br. o godz. 09:45 w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. odbyło się szkolenie z zakresu wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru 6/2018/G „Budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo lokalne”. Na szkoleniu poruszane były następujące tematy: wskaźniki do osiągnięcia, referencyjne wartości wskaźników oraz przypisane im kwoty. Następnie omówione zostały zasady wypełniania wniosku o powierzenie grantu gdzie przedstawiliśmy zebranym wskazówki dotyczące każdego z kryterium oraz najczęściej popełniane błędy występujące podczas dotychczasowych naborów. Szczegółowo omówiliśmy również ostatnio wprowadzone zmiany we wniosku o powierzenie grantu oraz zmiany dotyczące sposobu oceny operacji grantowych. W spotkaniu uczestniczyło 7 osób, w tym: przedstawiciele kilku stowarzyszeń, mieszkańcy obszaru LGD, a także przedstawiciele JST. Na szkoleniu rozmawialiśmy także o zobowiązaniach grantobiorców, w tym o wprowadzonych do umowy karach za niewywiązywanie się z obowiązków zawartych w umowie i dokumentach niezbędnych do wyboru operacji do finansowania. Zebrani na spotkaniu otrzymali wydrukowany wniosek o powierzenie grantu wraz ze wskazówkami dotyczącymi jego wypełniania oraz ogłoszenie o naborze wskazujące planowane do osiągnięcia wskaźniki i zadania w ramach projektu.

 • spotkania-dla-grantobiorcow2018-www04
 • spotkania-dla-grantobiorcow2018-www01
 • spotkania-dla-grantobiorcow2018-www03
 • spotkania-dla-grantobiorcow2018-www02
  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
  Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
  w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
  Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
  "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".