Szkolenie z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej – 7/2018/G i 8/2018/G

09/02/2018
Szkolenie z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej – 7/2018/G i 8/2018/G

Dnia 9 lutego br. o godz. 10:30 w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. odbyły się szkolenia z zakresu wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru 7/2018/G „Promocja kultury i kapitału społecznego regionu” oraz 8/2018/G „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej sprzyjającej integracji międzypokoleniowej”. Na szkoleniach poruszane były następujące tematy: wskaźniki do osiągnięcia, referencyjne wartości wskaźników oraz przypisane im kwoty. Następnie omówione zostały zasady wypełniania wniosku o powierzenie grantu gdzie przedstawiliśmy zebranym wskazówki dotyczące każdego z kryterium oraz najczęściej popełniane błędy występujące podczas dotychczasowych naborów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele  kilku stowarzyszeń, mieszkańcy obszaru LGD, a także przedstawiciele JST. Na szkoleniu rozmawialiśmy także o zobowiązaniach grantobiorców, w tym o wprowadzonych do umowy karach za niewywiązywanie się z obowiązków zawartych w umowie i dokumentach niezbędnych do wyboru operacji do finansowania. Zebrani na spotkaniu otrzymali wydrukowany wniosek o powierzenie grantu oraz otrzymali wskazówki dotyczące jego wypełniania.

  • DSC_0090
  • DSC_0091
  • DSC_0092
  • DSC_0093
  • DSC_0094
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".