Szkolenie z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej- nabory 9/2018/G I 10/2018/G

15/05/2018
Szkolenie z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej- nabory 9/2018/G I 10/2018/G

Dnia 27 kwietnia br. o godzinie 10:30 w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. odbyły się szkolenia zakresu wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru 9/2018/G „Rozwój usług w zakresie kultury” oraz 10/2018/G „Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin”. Na pierwszej części szkolenia omówione zostały ogólne zasady udziału w konkursie, kryteria wyboru operacji, zobowiązania beneficjenta, cele i wskaźniki do osiągnięcia. W kolejnej części szkolenia omówione zostały zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, gdzie przedstawiliśmy zebranym wskazówki dotyczące każdego z kryterium oraz najczęściej popełniane błędy występujące podczas dotychczasowych naborów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń, mieszkańcy obszaru LGD, a także przedstawiciele JST. Zebrani na spotkaniu otrzymali materiały szkoleniowe w tym wdrukowaną prezentację, formularz wniosku i kryteria oceny operacji grantowych. Wszystkim beneficjentom życzymy powodzenia!

  • DSC_0078
  • DSC_0076
  • DSC_0071
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".