Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Szkolenie z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru nr 12/2018 (Rozwijanie działalności gospodarczej)

12/02/2018
Szkolenie z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru nr 12/2018 (Rozwijanie działalności gospodarczej)

Dnia 12 lutego 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. odbyło się szkolenie związane z wypełnianiem dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru 12/2018 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Na szkoleniu omówione zostały ogólne zasady udziału w konkursie, kryteria wyboru operacji, zobowiązania beneficjenta,  cele i wskaźniki do osiągnięcia. W kolejnej części szkolenia omówione zostały zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, gdzie przedstawiliśmy zebranym wskazówki dotyczące każdego z kryterium oraz najczęściej popełniane błędy występujące podczas dotychczasowych naborów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm, które zamierzają aplikować o środki w ramach powyższego naboru. Zebrani na spotkaniu otrzymali materiały szkoleniowe – wydrukowaną prezentację, kryteria wyboru operacji, instrukcję dla członków Rady, analizę SWOT. Mamy nadzieję, że wiedza przekazana podczas szkolenia, ułatwi beneficjentom proces aplikowania o środki w ramach PROW 2014-2020, Wszystkim beneficjentom życzymy powodzenia!

  • DSC_0031
  • DSC_0032
  • DSC_0033
  • DSC_0034