Szkolenie „Zasady pisania biznesplanu podczas ubiegania się o wsparcie w ramach podejmowania działalności gospodarczej“”

25/04/2022
Szkolenie „Zasady pisania biznesplanu podczas ubiegania się o wsparcie w ramach podejmowania działalności gospodarczej“”

4 maja o godzinie 13.00 odbędzie się szkolenie dotyczące pisania biznesplanu dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach zbliżającego się naboru na podejmowanie działalności gospodarczej. Liczba miejsc jest ograniczona, więc zapraszamy do zgłaszania się do 29.04.2022 r. do godziny 16.00. Zgłoszenia należy dokonać dostarczając osobiście załączoną poniżej kartę zgłoszenia do naszej siedziby (Krwony 32, 62-720 Brudzew) lub wysyłając skan podpisanego dokumentu na adres [email protected].

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".