Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne 14.06.2017

14/06/2017
Spotkanie informacyjno – konsultacyjne 14.06.2017

Dnia 14 czerwca br. w siedzibie biura Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. odbyło się spotkanie z wnioskodawcami pierwszego naboru grantowego „Aktywizacja NGO”. Omówiliśmy z przedstawicielami wnioskujących u nas organizacji zakres uzupełnień do których wezwał nasze LGD Urząd Marszałkowski. Wspólnie z zebranymi dyskutowaliśmy nad każdą kwestią wskazaną przez UM. W wyniku podjętej rozmowy ustaliliśmy, iż musimy wspólnie stawić czoła uzupełnieniom i próbować wyjaśnić pewne kwestie, tak aby zrealizować projekt w jak najbardziej pełnym zakresie.

  • Spotk inf-kons 14 czerwca 2017 (2)
  • Spotk inf-kons 14 czerwca 2017 (3)