Level Up – wzrost poziomu kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców LGD T.U.R.

08/11/2019
Level Up – wzrost poziomu kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców LGD T.U.R.

Do końca marca 2021 roku potrwa realizacja projektu Level Up – wzrost poziomu kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców LGD T.U.R., którego głównym celem jest organizacja szkoleń dla 320 osób, które ukończyły 25 lat i zamieszkują obszar LGD T.U.R.

Efekty udziału w projekcie:

1.Szkolenie w zakresie TIK: obszar informacja, komunikacja,tworzenie treści – poziom A – zdobycie 13 kompetencji na poziomie podstawowym (A) zgodnie z zał.8.22 , w tym w zakresie korzystania z podstawowych narzędzi TIK, umiejętności analizowania i tworzenia danych i komunikowania

2.Szkolenie w zakresie TIK: obszar informacja, komunikacja,tworzenie treści – poziom B – zdobycie 13 kompetencji na poziomie średnio-zaawansowanym (B) zgodnie z zał.8.22 , w tym w zakresie korzystania z podstawowych narzędzi TIK, umiejętności analizowania i tworzenia danych i komunikowania

3.Szkolenie w zakresie TIK: obszar informacja, komunikacja, tworzenie treści – poziom C – zdobycie 13 kompetencji na poziomie zaawansowanym (c) zgodnie z zał.8.22 , w tym w zakresie korzystania z podstawowych narzędzi TIK, umiejętności analizowania i tworzenia danych i komunikowania

4.Szkolenie w zakresie TIK: obszar informacja, komunikacja,tworzenie treści, bezpieczeństwo – poziom A – zdobycie 17 kompetencji na poziomie podstawowym (A) zgodnie z zał.8.22 , w tym w zakresie korzystania z podstawowych narzędzi TIK, umiejętności analizowania i tworzenia danych i komunikowania, ochrony danych osobowych, zdrowia i środowiska

https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/011/723/original/8.22_Standard_wymaga%C5%84_dla_kompetencji_cyfrowych_realizowanych_w_ramach_projekt%C3%B3w_w_Dzia%C5%82aniu_8.2.pdf?1543219177

Zakres wsparcia:

  • organizacja 28 szkoleń na 4 poziomach zaawansowania: poziom A – 60 h, poziom B – 120 h, poziom C – 160 h, poziom A z elementami bezpieczeństwa w sieci – 120 h.
  • zestaw materiałów szkoleniowych i podręczników
  • miejsca realizacji szkoleń oraz terminy będą dopasowane do potrzeb grupy szkoleniowej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".