Trwa rekrutacja uczestników do projektu „(KO) OPERATYWNOŚĆ NA WSI”!

14/06/2019
Trwa rekrutacja uczestników do projektu „(KO) OPERATYWNOŚĆ NA WSI”!

Rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu „(KO)operatywność na wsi”. Rekrutacja będzie się odbywać za pośrednictwem poniżej zamieszczonego Formularza rekrutacyjnego, zawierającego opis pasji (hobby). W oparciu o przedłożone dokumenty przeprowadzony zostanie Konkurs mający na celu wybór „Pasji życia” opisanej przez uczestnika, będącej obecnie lub mogącej w przyszłości stanowić dodatkowe źródło jego dochodów, w dwóch kategoriach: rękodzieło oraz przetwórstwo produktów rolnych.

CO WAŻNE!
15 osób, które dokonają zgłoszeń, opisując swoją pasję będzie mogło uczestniczyć w INSPIRUJĄCYCH I WYJĄTKOWYCH szkoleniach i warsztatach, w tym wyjeździe do malowniczego Zakrzowa i pachnącego lawendą Nowego Kawkowa, PONADTO OSOBA, KTÓREJ PASJA ZOSTANIE UZNANA ZA NIEPOWTARZALNĄ uzyska możliwość nagrania profesjonalnie wykonanego FILMU PROMUJĄCEGO pasję uczestnika.

Nie zwlekajcie – liczba miejsc jest ograniczona!  

 

Poniżej zamieszczamy także regulamin, w którym przedstawione zostały informacje ogólne o projekcie, działania w ramach projektu, kryteria uczestnictwa, proces rekrutacji oraz zasady uczestnictwa.

Celem głównym projektu (KO)operatywność na wsi jest inspirowanie i inicjowanie działań wspierających rozwój partnerskiego podejścia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, budowanie postaw przedsiębiorczych w szczególności pośród osób młodych, aktywizacja seniorów i wzrost pewności siebie mieszkańców obszarów wiejskich Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. oraz promocja obszaru jako miejsca sprzyjającego rozwojowi społecznych inicjatyw poprzez organizację wyjazdów studyjnych, warsztatów, seminarium, stoiska produktów lokalnych i filmu promującego potencjał wsi do końca października 2019 r.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".