Umowa na Inkubator Kuchenny została podpisana

20/06/2018
Umowa na Inkubator Kuchenny została podpisana

W dniu 21 maja 2018 r. w Poznaniu reprezentanci Zarządu działającej od 2006 r. Fundacji ze Smakiem (wcześniejsza nazwa: Turecka Unia Rozwoju – T.U.R.) podpisali umowę na realizację projektu dotyczącego utworzenia Inkubatora Kuchennego w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – Leader.

Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Brudzew w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Krwonach. Wartość dofinansowania (100%) 499 966 zł. Koncepcja Inkubatora Kuchennego zasadza się na udostępnianiu mieszkańcom, rolnikom i małym przedsiębiorstwom pomieszczeń wraz z linią technologiczną do przetwarzania owoców i warzyw oraz wypieku chleba. W szczególności oferta usług polegać będzie na:

  • wynajmowaniu na godziny pomieszczeń i wyposażenia kuchni,
  • doradztwie, głównie w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego i gastronomii, w tym w zakresie pozyskania środków na rozwój działalności przetwórczej (wprowadzania produktów na rynek), znakowania, kwestii formalno-podatkowych,
  • sprzedaży produktów na podstawie umowy zawartej z klientem w sklepie inkubatorowym bądź z zastosowaniem innych kanałów dystrybucji
  • organizacji szkoleń i warsztatów dla rolników i domowników obszaru Lokal ej Grupy Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.

 

Inkubator Kuchenny świadczył będzie usługi najmu dwutorowo:

  • pełnił będzie rolę usługodawcy wyłącznie w zakresie najmu dla  użytkowników Inkubatora. Oznacza to, że sprzedawać będzie przede wszystkim usługi rolnikom i przedsiębiorcom z założeniem, że to oni mają rozwijać swoją działalność produkcyjną, przetwórczą i sprzedażową. Innymi słowy, rolnik nie dysponujący odpowiednio certyfikowanym magazynem, urządzeniami dla przetwórstwa czy też przestrzenią kuchenną, będzie ją mógł wynająć w Inkubatorze wraz z ewentualnym doradztwem i nadzorem od Inkubatora. Rolnik będzie nadal właścicielem przetwarzanego produktu rolnego i końcowego.
  • Organizował będzie produkcję pod nadzorem zatrudnionego personelu Inkubatora jako specjalne zlecenie, dla wykonania którego personel Inkubatora wykona je we własnym zakresie w oparciu o dostarczone przez rolnika receptury. Sprzedaż produktów końcowych prowadzona będzie wówczas przez Inkubator i rolnika na warunkach zawartej między nimi umowy. Z zastrzeżeniem, że etykiety zawierać będą wskazanie nie tylko zakładu przetwórstwa, ale też rolnika jako producenta produktów rolnych.

 

Zarówno w pierwszym, jak i drugim wariancie za zapewnienie w zakładzie wymagań higienicznych oraz zapewnienie identyfikowalności produktów końcowych odpowiedzialny będzie Inkubator. Osoby, korzystające z Inkubatora (podmioty) ponosić będą natomiast odpowiedzialność za jakość zdrowotną i handlową swoich produktów i za przestrzeganie wymagań prawa żywnościowego w zakresie odnoszącym się do ich produktów. Szczegółowe zasady współpracy określać będzie Regulamin Inkubatora Kuchennego oraz zawarta umowa pomiędzy Inkubatorem, a korzystającymi z jego zasobów i usług.

 

Obok surowców pochodzących z lokalnych upraw realizacja przedsięwzięcia zapewni także wykorzystanie zasobów naturalnych, jakim są dziko rosnące owoce, zioła pochodzące z pobliskich pól, sadów, łąk i lasów. Dzięki nim możliwe będzie tworzenie przetworów, soków, czy ziołowo – owocowych herbatek powstałych na skutek suszenia składników, czy przetwarzania ich w obróbce cieplne np.: pesto ziołowe. Dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. do ich produkcji wykorzystane zostaną wielopokoleniowe przepisy i receptury pochodzące od naszych babć, gospodyń wiejskich oraz przepisy, jakie Fundacja pozyska realizując inny projekt dofinansowany ze środków PROW pn.: Niezłe ziółko, czyli tradycje zielarskie na Ziemi Tura.

 

Zapraszamy w imieniu własnym, jak i Fundacji ze Smakiem do współpracy z inkubatorem. To największy projekt zawarty w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. Wyrażamy przekonanie, że obecne trendy żywieniowe oraz „moda” na produkty naturalne, na bazie dawnych receptur okaże się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”.

Mimo, iż prognozowany czas uruchomienia inkubatora szacuje się na wiosnę przyszłego roku, już dziś osoby zainteresowane współpracą  prosimy o kontakt z naszym biurem.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".