UROCZYSTE OTWARCIE „MUZEUM PRZEDMIOTÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO MINIONEJ EPOKI”

12/08/2020
UROCZYSTE OTWARCIE „MUZEUM PRZEDMIOTÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO MINIONEJ EPOKI”

W dniu 08.08.2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie „ Muzeum przedmiotów gospodarstwa domowego minionej epoki” w Dobrowie w siedzibie Stowarzyszenia „DOM”. Realizacja tego projektu odbyła się dzięki otrzymaniu dotacji ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Uroczyste otwarcie muzeum poprzedzone było omówieniem i projekcją multimedialną wszystkich przedmiotów znajdujących się w muzeum. Ze świeżo zdobytą wiedzą goście ochoczo zaczęli zwiedzać muzeum. Po zakończonym zwiedzaniu niektóre z przedmiotów zostały przetestowane. W pierwszej kolejności dzieci zostały zaproszone do ważenia się na wadze dziesiętnej. Następnie wykonały papierowe torebki tzw. Tytki w które włożyły własnoręcznie przez siebie odważone cukierki na wadze sklepowej. Kolejną atrakcją było robienie masła w kierzynce, które później skonsumowali goście. Mężczyźni ostrzyli sierpy i noże oraz cieli drewno piłą ręczną nazywaną twoja-moja.

 • IU8A4271
 • IU8A4299
 • IU8A4283
 • IU8A4278
 • IU8A4280
 • IU8A4284
 • IU8A4308
 • IU8A4276
 • IU8A4302
 • IU8A4311
 • IU8A4314
 • IU8A4321
 • IU8A4318
 • IU8A4315
 • IU8A4325
 • IU8A4316
 • IU8A4327
 • IU8A4319
 • IU8A4330
 • IU8A4331
 • IU8A4335
 • IU8A4341
 • IU8A4338
 • IU8A4337
 • IU8A4348
 • IU8A4349
 • IU8A4346
 • IU8A4350
 • IU8A4343
 • IU8A4352
 • IU8A4353
 • IU8A4351
 • IU8A4354
 • IU8A4357
 • IU8A4361
 • IU8A4373
 • IU8A4363
 • IU8A4356
 • IU8A4412
 • IU8A4400
 • IU8A4447
 • IU8A4429
 • IU8A4388
 • IU8A4474
 • IU8A4491
 • IU8A4502
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".