Uwaga! Zmiana terminu rozmowy kwalifikacyjnej dot. naboru na wolne stanowisko pracy

25/10/2022
Uwaga! Zmiana terminu rozmowy kwalifikacyjnej dot. naboru na wolne stanowisko pracy

W związku z OGŁOSZENIEM O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY – SPECJALISTA DS. PROMOCJI I MARKETINGU ECOMMERCE w Stowarzyszeniu „Turkowska Unia Rozwoju T.U.R., informujemy, iż zmianie uległ termin przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymagania konieczne lub/i pożądane. Rozmowa odbędzie się 27.10.2022 r. o godzinie 9.00 w biurze Stowarzyszenia w Krwonach 32, 62-720 Brudzew.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".