VII Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych

24/11/2022
VII Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych

W dn. 21-22 listopada 2022r. Magdalena Ciołek i Kinga Trzmielewska uczestniczyły VII Ogólnopolskim Zlocie Zagród Edukacyjnych, który był zorganizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

W konferencji uczestniczyli:

– rolnicy i przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej prowadzących lub przygotowujących się do prowadzenia gospodarstwa edukacyjnego, w szczególności członkowie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych;

– przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego (ODR, CDR, LGD);

– przedstawiciele ośrodków naukowych, wspierających wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich; przedstawiciele administracji rządowej, w szczególności reprezentujących resorty rolnictwa, polityki społecznej, edukacji i turystyki.

Była to zatem przestrzeń do nauki i wymiany doświadczeń.

Podczas konferencji poruszono tematykę zagród edukacyjnych związaną z prawnymi warunkami działalności zdrowotnej i opiekuńczej, innowacyjnością, kompetencjami edukacyjnymi i pedagogicznymi. Podsumowano 10 lat działalności Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych w systemie rolnictwa społecznego w Polsce, z uwzględnieniem zastrzeżonego znaku towarowego. Organizatorzy zorganizowali warsztaty kompetencji komunikacyjnych oraz integracji i budowania zespołu. Podczas sesji plenarnej omówiono narzędzia wspierające działalność kobiet zamieszkujących obszary wiejskie, głównie smart village czyli inteligentne wioski. Ponadto przedstawiono założenia Programu Leader w ramach Planu Strategicznego WPR 2023-2027 oraz Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych.

W przyszłym okresie programowania dostrzegamy możliwość wsparcia takich inicjatyw, jak zagrody edukacyjne, gospodarstwa agroturystyczne i opiekuńcze na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

W związku z tym chcielibyśmy nawiązać kontakt i współpracę z osobami, które planują działalność w tym zakresie, aby wysądować, jaką wielkość środków powinniśmy zaplanować na te działania w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".