W Malanowie poszukują pięknych posesji

15/07/2022
W Malanowie poszukują pięknych posesji

W gminie Malanów  rusza druga edycja konkursu na „Najładniejszą posesję w Gminie Malanów”. Termin przyjmowania zgłoszeń wyznaczono do 31 lipca 2022 r. Za I miejsce można otrzymać nagrodę 700 złotych, drugie premiowane jest kwotą 500 zł, a trzecie – 300 zł. Ocenie podlegać będą: zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, harmonijne wkomponowanie się w otoczenie,  w tym estetyka zabudowań, zagospodarowanie terenu elementami małej architektury, oryginalność i pomysłowość w zagospodarowaniu terenu, a także estetyka miejsca wyznaczonego do przechowywania odpadów.

Więcej na ten temat w regulaminie konkursu, który wraz z formularzem zgłoszeniowym umieszczony został na stronie gminy.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".