Walne zebranie Członków – 29.01.2018

15/01/2018
Walne zebranie Członków – 29.01.2018

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 29.01.2018 r. o godzinie 1500 w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Turku przy ul. Jedwabniczej 4. W przypadku braku wymaganego quorum, Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. 29.01.2018 r. o godz. 1515.

Oto porządek obrad – przejdź

Serdecznie prosimy o potwierdzenie przybycia (mailowo lub telefonicznie) najpóźniej do dnia 25.01.2018 r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".