Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Walne Zebranie Członków 3.10.2017

10/10/2017
Walne Zebranie Członków 3.10.2017

3 października br. Członkowie naszego stowarzyszenia zebrali się na walnym zgromadzeniu. Obrady obejmowały wprowadzenie zmian w regulaminie Rady LGD. Główną przyczyną wprowadzenia zmian w regulaminie Rady jest konieczność dostosowania go  do obowiązujących Regulaminów i Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 3/1/2017 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania oraz umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej z Samorządem Województwa. Pani przewodnicząca walnego zebrania Magdalena Ciołek przedstawiła również proponowane zmiany w statucie Stowarzyszenia, wyjaśniając, iż powody wprowadzenia zmian wynikają ze zmian przepisów prawnych oraz konieczności dostosowania zapisów Statutu do proponowanych zmian w Regulaminie Rady.

Przeprowadzone zostały także wybory uzupełniające do Zarządu stowarzyszenia. Z pełnienia funkcji członka Zarządu zrezygnował Pan Krzysztof Zając. Na Jego miejsce wybrany  został Pan Piotr Szewczyński.

Na spotkaniu przedstawione zostały również nasze woluntariuszki współpracujące z nami od lipca 2017 roku – Jessika Kmiecik i Milena Wojtczak, uczennice tureckiego liceum, które każdego tygodnia dołączają do naszego zespołu na kilka godzin. Przedstawiona została także Pani Monika Dęga – stażystka, która dołączyła do naszego zespołu.

Na zakończenie spotkania obecni Członkowie stowarzyszenia otrzymali materiały promocyjne: długopisy i notatniki z naszymi logami.

Szczegółowy protokół ze spotkania dostępny jest w siedzibie stowarzyszenia.

 • walne-pazdziernik2017www01 - Kopia
 • walne-pazdziernik2017www02 - Kopia
 • walne-pazdziernik2017www05 - Kopia
 • walne-pazdziernik2017www06 - Kopia
 • walne-pazdziernik2017www08 - Kopia
 • walne-pazdziernik2017www09 - Kopia
 • walne-pazdziernik2017www10 - Kopia
 • walne-pazdziernik2017www12 - Kopia
 • walne-pazdziernik2017www14 - Kopia
 • walne-pazdziernik2017www17 - Kopia
 • walne-pazdziernik2017www22 - Kopia
 • walne-pazdziernik2017www23 - Kopia
 • walne-pazdziernik2017www24
 • walne-pazdziernik2017www25
 • walne-pazdziernik2017www26 - Kopia
 • walne-pazdziernik2017www27
 • walne-pazdziernik2017www28
 • walne-pazdziernik2017www29
 • walne-pazdziernik2017www31