WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW „TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU – T.U.R.”

31/01/2023
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW „TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU – T.U.R.”

W dniu 31 stycznia 2023 r. w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia „Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R”. Posiedzenie miało charakter sprawozdawczy – zaprezentowano sprawozdania Zarządu merytoryczne i finansowe za rok 2022, na podstawie których Walne udzieliło członkom zarządu absolutorium.

Podczas spotkania wybrano i powołano nowych Członków Rady – Panią Krystynę Dzikowską (Gmina Kościelec), Panią Agnieszkę Waliszek (Gmina Przykona) i Pana Jakuba Mitutę (Gmina Turek). Nowym członkom Rady gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Poniżej prezentujemy sprawozdania merytoryczne Zarządu TUR za rok 2022 r.

 

 

 

  • SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZARZĄDU 2022

    Pobierz
  • SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZARZĄDU 2022

    Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".