WALNE ZEBRANIE – TERMIN PRZESUNIĘTY

18/03/2020
WALNE ZEBRANIE – TERMIN PRZESUNIĘTY

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa oraz pracowników biura, planowane na dzień 25 marca br. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostaje przesunięte na inny termin.
Po ustaleniu przez Zarząd nowego terminu Walnego Zebrania, informacje do członków prześlemy drogą mailową oraz równolegle zamieścimy je na stronie internetowej stowarzyszenia i portalu społecznościowym.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Magdalena Ciołek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".