Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

13/05/2024
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Po pięciu latach przyszedł czas na zmiany w organach władz Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.

Wszakże zmiany, które nastąpiły mają charakter kosmetyczny, co stanowi dowód, że organy władzy działają sprawnie, a członkowie nadal chcą podejmować się wyzwań, działając na rzecz społeczności. Wszyscy zgłoszeni na Walnym Zebraniu kandydaci uzyskali legitymację do sprawowania władzy na najbliższą kadencję.

Należy podkreślić, iż kadencja władz 2019-2024 obfitowała w wiele wydarzeń i był to nader wymagający zaangażowania od wszystkich członków władz okres. Duża liczba sprawnie przeprowadzonych naborów, w tym rekordowa liczba wniosków złożonych w ostatnim okresie programowania, wymagała wytężonej pracy członków rady. Z jeszcze większa intensywnością pracował zarząd, którego posiedzenia w pierwszych latach niekiedy odbywały się nawet dwa razy w miesiącu. To zarząd wyznaczał kierunki działania stowarzyszenia, określał procedury, kryteria wyboru operacji, nadzorował funkcjonowanie biura. Warto dodać, że kadencja ostatniego zarządu przypadła na rewolucyjne zmiany w organizacji pracy biura, bowiem to właśnie w 2019 roku z budynku przy Kolskiej Szosie w Turku, biuro zmieniło siedzibę na nową, zlokalizowaną po byłej Szkole Podstawowej w Krwonach. Odtąd też zmienił się charakter dotychczasowej działalności stowarzyszenia, która w nowej siedzibie przybrała na sile w wielu aspektach, a w szczególności w wymiarze edukacyjnym. Nadzór nad prawidłowością operacji finansowych sprawowały panie z komisji rewizyjnej, których fachowość i zaangażowanie pozwala być spokojnym członkom stowarzyszenia.

Bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę członkom Zarządu:  Jadwidze Glapie, Krystynie Łuczak, Agnieszce Łukasik,  Danucie Skubiszewskiej, Krzysztofowi Andrzejewskiemu, Sylwestrowi Dzikowskiemu, Tomaszowi Pawlakowi, członkom Rady: Ewie Kornet i Joannie Janiak oraz członkini Komisji Rewizyjnej Ewie Banasiak.

Bardzo dziękujemy za te lata, jakże owocnej współpracy – wszystkim członkom organów władz!

Tymczasem skład organów nowych władz Stowarzyszenia na lata 2024-2029 przedstawia się następująco:

 Zarząd

 1. Augustyniak Ireneusz
 2. Broniszewski Mirosław
 3. Ciołek Magdalena
 4. Dzieran Violetta
 5. Gebler Tadeusz
 6. Gruca Jan
 7. Jałkiewicz Jan
 8. Klanowska Elżbieta
 9. Kowalski Krzysztof
 10. Lament Urszula
 11. Mikołajczyk Karol
 12. Nowak Jan
 13. Ostrowski Dariusz
 14. Robaszek Daria
 15. Sadłowski Łukasz
 16. Śliwka Anna
 17. Walczak Krystyna

Rada

 1. Adamek Magdalena
 2. Adamiak Sławomir
 3. Dygas Ewa
 4. Dzikowska Krystyna
 5. Gacka Sławomir
 6. Łożyńska Jolanta
 7. Marciniak Łukasz
 8. Mituta Jakub
 9. Piąstka Daniel
 10. Pogorzelska Kinga
 11. Szkudlarek Maria
 12. Waliszek Agnieszka.

 Komisja Rewizyjna

 1. Antosik Katarzyna
 2. Banasiak Urszula
 3. Wojtczak Marta

Co ważne – grupa interesu publicznego nie stanowi w żadnym z organów więcej, aniżeli 50 % składu, w radzie nie przekracza 30 %. Składy organów odzwierciedlają interesy różnych grup społecznych, a w radzie zasiadają: osoba do 25 roku życia, osoba sprawująca funkcję sołtysa, przedstawiciel KGW, osoba która ukończyła 60 rok życia. Powyższe stanowiło przedmiot oceny podczas wyboru Lokalnej Strategii Rozwoju, dlatego ważne jest zachowanie tych parytetów w nowym okresie programowania na lata 2023-2024.

 

 • IMG_7152
 • IMG_7153
 • IMG_7154
 • IMG_7156
 • IMG_7159
 • IMG_7162
 • IMG_7165
 • IMG_7172
 • IMG_7176
 • IMG_7178
 • IMG_7181
 • IMG_7187
 • IMG_7189
 • IMG_7190
 • IMG_7194
 • IMG_7195
 • IMG_7197
 • IMG_7197
 • IMG_7194
 • IMG_7190
 • IMG_7178
 • IMG_7195
 • IMG_7176
 • IMG_7165
 • IMG_7189
 • IMG_7172
 • IMG_7187
 • IMG_7159
 • IMG_7162
 • IMG_7156
 • IMG_7153
 • IMG_7181
 • IMG_7154
 • IMG_7152
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".