Walne zebranie T.U.R.

14/04/2022
Walne zebranie T.U.R.

W dniu 12 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Posiedzenie miało charakter sprawozdawczy – zaprezentowano sprawozdania Zarządu merytoryczne i finansowe za rok 2021, na podstawie których Walne udzieliło członkom zarządu absolutorium. Podczas spotkania odwołano także członków organów, którzy złożyli rezygnację z pełnienia swoich funkcji oraz powołano nowych. Dotychczasowym członkom bardzo dziękujemy za współpracę, a nowym gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Poniżej prezentujemy sprawozdania merytoryczne Zarządu TUR za rok 2021 r.

  • Sprawozdanie finansowe Zarządu

    Pobierz
  • Sprawozdanie merytoryczne Zarządu

    Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".